Projecten

 
 
Bekijk de kaart

Flyer goed bermbeheer

Vanuit Heel Drenthe Zoemt is in breed samenwerkingsverband een zeer constructieve flyer gemaakt voor goed bermbeheer. Hierin staan zeer praktische tips over bestek, maaiperiode, omgevingsmanagement en monitoring.
Download hier de flyer!

Lees meer ›

Heidecorridor Soestduinen

Tussen Vliegbasis Soesterberg, de waterwinlocatie Soestduinen en de Vlasakkers ontbreekt een belangrijke natuurschakel. Voor veel dieren is er geen enkele uitwisseling mogelijk tussen deze bijzondere natuurgebieden. Vitens, Utrechts Landschap, TenneT, provincie Utrecht, Netjes Beheer B.V., Rijksvastgoedbedrijf, een particuliere eigenaar en gemeente Soest hebben hun krachten gebundeld om via het tracé van de hoogspanningsleiding een heideverbinding te realiseren. Hiermee wordt een belangrijk deel van de oostelijke heidecorridor uit het Hart van de Heuvelrug programma gerealiseerd.

Lees meer ›

Groene kaart van TenneT

De groene kaart geeft een overzicht van klein- en grootschalige initiatieven die allemaal door TenneT-medewerkers zijn opgezet, vaak na signalen van of in afstemming met omwonenden, NGO’s of bevoegde gezagen. Niet omdat het moet op grond van wet- of regelgeving, maar omdat TenneT daadwerkelijk betrokken is bij mens en natuur in de omgeving waarin ze werken.

Lees meer ›

Mijn berm bloeit

Het beperkte aanbod aan bloemen in bermen wordt als een belangrijke oorzaak van de achteruitgang van vlinders gezien. In de campagne ‘Mijn berm bloeit!’ van De Vlinderstichting en FLORON, kunnen mensen zelf meedoen om actuele informatie over de bloemenrijkdom van bermen te verzamelen.

Lees meer ›

Hondsbosse Zeewering

Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier is in 2016 begonnen met proef op sinusbeheer bij de Hondsbosse Zeewering.

Lees meer ›

A12 Natuurinclusief

Bij de verbreding van de A12 heeft Rijkswaterstaat de natuuropgaaf in de aanbesteding meegegeven. Het resultaat is een verbluffend ontwerp waar natuur en projectontwikkeling elkaar versterken.

Lees meer ›

Natuurwinst met natuurpuntensysteem

De Natuurpuntencalculator is een applicatie die natuurpuntenberekeningen automatiseert door slim gebruik te maken van data van onder andere de Nationale Databank Flora en Fauna en andere (GIS)-data. Hiermee kan de natuurwaarde voor- en achteraf worden berekend en wordt de winst aan biodiversiteit inzichtelijker.

Lees meer ›

Almere in bloei

Gemeente Almere heeft in de afgelopen jaren een aantal gebieden onder de hoogspanningsverbinding vrijgemaakt van hinderlijke hoge beplanting en gedeeltelijk omgevormd naar duurzame laagblijvende beplanting.

Lees meer ›

Op hoogte geboren

In de Biesbosch zijn in een visarendnest in de hoogspanningsmast van de 150 kV verbinding Geertruidenberg – Biesbosch jongen geboren. Sinds vorig jaar broedt de visarend in Nederland.

Lees meer ›

Insectenhotel

Op Golf- en Countryclub De Tongelreep is een insectenhotel geplaatst. Het insectenhotel is is een plek waar insecten, zoals bijen, lieveheersbeestjes en vlinders graag overwinteren.

Lees meer ›