Verslag symposium

 
 

Symposium Green Deal Infranatuur 2017:

'Samen kunnen we onze flora en fauna betere overlevingskansen geven'

Op donderdag 16 november 2017 organiseerde de Green Deal Infranatuur een symposium. De 120 deelnemers uit overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen wisselden kennis en inspiratie uit over verschillende thema's van de Green Deal. Aan het einde van de dag ondertekenden Brabant Water en Royal HaskoningDHV de Green Deal Infranatuur. Een impressie van de dag is te zien op het foto-album infranatuur.

Veel energie bij de sessie over business cases. (Meer foto's)

Kansen voor biodiversiteit

Overheden, infrabeheerders, ingenieursbureaus en De Vlinderstichting zetten zich in om biodiversiteit in het eigen werkgebied vanzelfsprekender te maken. Op deze manier kan de infrastructuur een grote betekenis krijgen voor een duurzamere leefomgeving waar mens en natuur beide voordeel van hebben. Infranatuur is een uitgelezen kans om samen de natuur buiten de beschermde natuurgebieden te helpen versterken. 23 organisaties doen al mee en werken aan verschillende projecten om de biodiversiteit te vergroten.

Adnan Tekin, gedeputeerde milieu, arbeidsmarkt en Schiphol van de Provincie Noord Holland over de ontwikkelingen binnen deze Green Deal: "Noord Holland is een van de meest innovatieve provincies van ons land. Een voorbeeld is het toepassen van sap uit bermgras voor gladheidsbestrijding. Dit is goed voor de natuur en het milieu. We worden creatiever en merken dat er zo veel meer mogelijk is. Samen kunnen we onze flora en fauna betere overlevingskansen geven. En dat is hard nodig nu we zien dat biodiversiteit flink achteruit is gegaan. Samen met bedrijven en andere partners moeten wij blijvend het goede voorbeeld geven."

Spiegeling naar de realiteit

De rode draad tijdens de bijeenkomst was herinrichting van de N241. Hierop werden vanuit de werkgroepsthema’s van de green deal (aanbestedingen, businesscases, wet- en regelgeving en omgevingsmanagement) in aparte workshops kansen en knelpunten met elkaar besproken. De uitkomsten worden door de green deal partners gebruikt om inzicht te verkrijgen om biodiversiteit beter mee te koppelen in projecten en ruimtelijke ontwikkelingen, maar ook om processen te optimaliseren. De beste tips werden terug gegeven aan Daniël Eggermont, projectleider van de N241.

Ondertekening Green Deal door twee nieuwe partijen

Het programma werd afgesloten met de ondertekening van de Green Deal Infranatuur door twee nieuwe partijen: drinkwaterbedrijf Brabant Water en adviesbureau Royal HaskoningDHV. Deze organisaties gaan hun ervaring en kennis inzetten om biodiversiteit in hun werkgebied vanzelfsprekender te maken.

De Green Deal Infranatuur werd ondertekend door Esther Bosman, directeur Water Nederland van Royal HaskoningDHV (2e van links) en Jasper Verberk, manager Productie van Brabant Water (3e van links). Geheel links dagvoorzitter Albert Vliegenthart van de Vlinderstichting, geheel rechts gedeputeerde Adnan Tekin van de Provincie Noord-Holland | Foto: Fjodor C. Buis