Dag van de Infranatuur

 
 

7 maart 2019: De dag van de Infranatuur 2019

'Leer hoe je biodiversiteit kunt verankeren in je werk!'

Het e-magazine geeft al een voorproefje van drie jaar Infranatuur.

De Dag van de #Infranatuur werd, bij het LEF (Rijkswaterstaat) in Utrecht, door ruim 120 mensen bezocht om met elkaar de interactie aan te gaan op het onderwerp biodiversiteit in de infrastructuur. Plenair werd de green deal periode van drie jaar samengevat door dagvoorzitter Albert Vliegenthart (Vlinderstichting/initiatiefnemer Infranatuur). Samen met dagvoorzitter Marlinde van Hedel (Creavisie) schoten de dagvoorzitters de mentimeter de zaal in om allerlei meningen te horen. De terugkoppeling van de herinrichting van de N241 die op het vorige symposium input had ontvangen vanuit de green deal was goed om de uitwerking en de gebiedsaanpak terug te horen. Directeur Ruud Splitthoff gaf uitleg over hoe Rijkswaterstaat in de toekomst het onderwerp biodiversiteit nog meer zou omarmen. De vragen uit de zaal gaven voldoende voeding voor een sprankelend interview. Louise Vet nam ons mee in de het deltaplan biodiversiteitherstel waarin infranatuur een belangrijke rol heeft in het spoor van de openbare ruimte.

In de middag werden vijf workshops georganiseerd. Bij de verankering in de organisatie werd met een acteur de rol van onwillige projectleider gespeeld om inzicht geven in de praktijk. Bij de eerlijke praktijken werd een open discussie gevoerd over de successen maar ook hoe organisaties omgaan met tegenslagen op het gebied van biodiversiteit. Bij de beoordelingssystematiek van Rijkswaterstaat werd uitvoerig uitgelegd hoe deze systematiek werkt en momenteel wordt toegepast.

En de safari om het gebouw liet zien hoe de inrichting en beheer uitwerkt op de biodiversiteit. Vegetaties, bijenhotel, verstening, natuurinclusief bouwen en nature based solutions kwamen hierbij aan de orde. Daarbij werd de deelnemers geleerd om vanuit andere perspectieven zoals veiligeid, gezondheid en plaagdierbestrijding oplossingen te bedenken om biodiversiteit te koppelen in het werk.

De dag werd afgesloten met een presentatie van de voorgenomen maatregelen die in het Kleurkeur worden opgenomen. Het keurmerk voor ecologisch bermbeheer zal er aan bijdragen dat de natuurkwaliteit in onze bermen verbetert.

Tijdens de borrel werd nog lang genetwerkt en werden de stands op de markt goed bezocht. Hier werden praktijkvoorbeelden getoond en kon je leren hoe infranatuur in de praktijk eruit ziet.