A12 Natuurinclusief

geen vertraging en meer natuur
 
 

Bij de verbreding van de A12 heeft Rijkswaterstaat de natuuropgaaf meegeven in de aanbesteding. Voordelen hiervan zijn dat aannemers gedwongen worden om natuurinclusief te ontwerpen. Ze schakelen hiervoor ecologen in om gezamenlijk de meeste winst te behalen voor biodiversiteit. Door slim te ontwerpen heeft het verkeer voldoene ruimte, die later voor natuurdoelen beschikbaar komt,  zodat vertragingen worden voorkomen.

Grijsoord