Groene kaart van TenneT

 
 

Zo laat TenneT schapen grazen om de begroeiing onder een hoogspanningsverbinding laag te houden, en leggen ze het werk even stil als ze op de bouwplaats vogels aantreffen in het broedseizoen. Ook heeft TenneT al op meerder plaatsen het landschap verrijkt met nieuwe bomen, struiken of gewassen om de biodiversiteit te verbeteren of het ecosysteem te versterken. Benieuwd naar kleine en grote lokale en regionale initiatieven? Bekijk de groene kaart!

Nederland