Heidecorridor Soestduinen

Lizard Lane
 
 

Inrichtingsplan

Het inrichtingsplan bestaat uit het omvormen van circa 22 hectare natuur, waarvan 8 hectare bos, naar een kleinschalig heidelandschap variërend van 30-50m breed met aan de randen een mantel-zoomvegetatie en heidestapstenen. Om het uitzicht op en geluid van het spoor te beperken voor omwonenden wordt op twee locaties een grondwal aangelegd. Ter hoogte van de Paltzerweg, Provinciale weg N413 (Van Weerden Poelmanweg) en het fietspad Heezerspoor Oostzijde worden faunapassages gerealiseerd.

Toegevoegde waarde

  • Het project levert een belangrijke bijdrage aan de biodiversiteit van de Utrechtse Heuvelrug door hoogwaardige heideterreinen met elkaar te verbinden. Het areaal heide wordt hiermee vergroot, waar de zeldzame Utrechtse icoonsoorten, zandhagedis en kommavlinder van gaan profiteren.
  • Het project combineert natuurontwikkeling met veiligheid: in plaats van toekomstige kaalkap onder het hoogspanningstracé wordt kwalitatief hoofwaardige natuur ontwikkeld.
  • Het project geeft invulling aan de landelijke Green Deal Infranatuur, ondertekend door o.a. Vitens, TenneT en ProRail.
  • Het project is een uniek voorbeeld van samenwerking tussen private, particuliere, maatschappelijke en publieke partijen, waarbij natuurontwikkeling grotendeels vanuit de markt wordt gefinancierd.
Soestduinen