Hondsbosse Zeewering

Meer biodiversiteit door maaien
 
 

De eerste conclusies uit de monitoring laten zien dat alle nectar etende insecten de voorkeur aan dit beheertypen ten opzichte van klepelbeheer. Maaien in het voorjaar /zomer geeft een hogere soortenrijkdom dan klepelen en er zijn meer soorten bijen en vlinders gezien op de stroken die pas laat gemaaid worden ten opzichte van stroken die na 15 juni gemaaid worden.

De aanbevelingen na deze studie zijn:  het ecologische beheer van maaien en afvoeren na 15 juni door te zetten en te blijven monitoren, hierbij overwegen om ook de verschillen tussen de late maaidata te onderzoeken. Ook de meerwaarde van de bermen in relatie tot de omgeving onderzoeken (lokale natuurwaarde en stapsteenfunctie). 

De voordelen (economisch en biologisch) en principes van sinusbeheer zijn ondergebracht onder het project sinusbeheer op deze website.

Petten - Hondsbosse Zeewering