Kostenloze aanleg afschermende grondwal

 
 

Bij de verbreding van de A27/A1 kwam uit werkzaamheden een grote partij grond vrij. De vrijgekomen grond zou door de opdrachtnemer afgevoerd worden. De beheerder van een aangelegen natuurterrein had de wens om een spoorlijn in het terrein af te schermen met een grondwal. De aannemer en natuurbeheerder zijn met elkaar in overleg gegaan. Na het nodige uitzoekwerk (kabels en leidingen, bomen, werkpaden, aardkundig monument, etc.) bleek het mogelijk om een grondwal aan te leggen met de overtollige grond. Dat leverde meerwaarde op voor de natuur en een kostenbesparing voor de aannemer. Als betrokken partijen tijdens de uitvoering nauwe contacten met elkaar onderhouden komen dit soort win-win kansen makkelijker aan het licht.