Meer bestuivers door slingerend maaibeheer

 
 

De resultaten van de monitoring op drie 380 kV stations van TenneT waren de aanleiding om nu op andere trafostations het concept van slingerend beheer te gaan toepassen. Ondertussen wordt onderzocht of welke biodiversiteitbevorderende maatregelen nog meer genomen kunnen worden. Biodiversiteit wordt bij TenneT nu een onderdeel van de projecten en zijn te zien op de groene kaart van TenneT.