Natuurplan voor de N34

 
 

Arcadis heeft voor de N34 in Drenthe een Natuurplan opgesteld dat input is voor het landschapsplan en het definitief ontwerp dat tot stand is gekomen in nauwe samenwerking tussen de wegbeheerders, ontwerpers en ecologen. Na analyse van ambities en wettelijke vereisten zijn alle mogelijke maatregelen om biodiversiteit te stimuleren benoemd en op haalbaarheid onderzocht. Dit heeft geleid tot een mooie set van maatregelen zoals het inrichten van overhoeken en verzorgingsplaatsen, hopovers voor vleermuizen, faunapassages, natuurvriendelijke oevers en bloemrijke bermen. Het project laat zien dat, als natuur in een vroeg stadium mee genomen wordt, er veel kansen voor InfraNatuur zijn.

Borger