Op hoogte geboren

Visarend in de Biesbosch
 
 

In de Biesbosch zijn in een visarendnest in de hoogspanningsmast van de 150 kV verbinding Geertruidenberg – Biesbosch jongen geboren. Sinds vorig jaar broedt de visarend in Nederland. Heel bijzonder dus dat deze vogel uitgerekend onze hoogspanningsmast uitgekozen heeft om te broeden. Volgens de boswachter duurt het ongeveer 60 dagen voor de jongen uitvliegen voor de nodige ‘vliegoefeningen’ 

Boswachter Thomas van der Es: "Het mooie is dat de visarenden zelf naar deze plekken zijn gekomen en nu jongen aan het voeren zijn." Dat gebeurt volgens de boswachter op plekken die een paar jaar geleden nog bestonden uit land voor suikerbieten en aardappels.

Onderhoud
Erik Salari van de afdeling Grondzaken zegt: “Dit jaar gaan we, in het kader van groot onderhoud, de masten schoonmaken en schilderen. Door de aanwezige flora en fauna, waaronder de Aalscholver en de Visarend, kunnen we de werkzaamheden bij een aantal masten niet uitvoeren. Pas in september, na onderzoek van een ecoloog, bekijken we welke werkzaamheden en mitigerende maatregelen noodzakelijk zijn zodat we voldoen aan alle regelgeving. Tot die tijd laten we de natuur zijn gang gaan en heten onze nieuwe bewoners van harte welkom.”    

In progress
Biesbosch, Zuid Holland