Voorbeeldenboek Rijkswaterstaat

Biodiversiteit in de praktijk
 
 

Download hier het interactieve voorbeeldenboek van Rijkswaterstaat dat ontwikkeld is voor infranatuur.

Rijkswaterstaat, één van de partners van de Greendeal Infranatuur, werkt met en aan biodiversiteit op het eigen areaal: natuur in de bermen, uiterwaarden, oevers, dijken en kustzones. Dat dit niet alleen een bijdrage levert aan de natuur zelf, maar ook aan RWS doelen als veiligheid en leefbaarheid, wordt geïllustreerd door de voorbeelden in deze brochure (beschreven door Bureau ZET in opdracht van RWS WVL). Werk maken van infranatuur blijkt vaak ook goede smeerolie voor samenwerking met omgevingspartijen en draagt bij aan draagvlak voor infrastructurele projecten. Investeren in behoud en ontwikkeling van biodiversiteit levert daarmee veel op.