Thema's en deltaplan

 
 

Vanuit Infranatuur worden in de vier themawerkgroepen oplossingen gezocht en middelen onderzocht om biodiversiteit vanzelfsprekend te koppelen in infrastructurele projecten. Via deze pagina's komt u meer concreet te weten over de praktische oplossingen om biodiversiteit te koppelen aan uw eigen project:

Deltaplan Biodiversiteitsherstel

Infranatuur is een concrete invulling voor de openbare ruimte binnen het Deltaplan Biodiversiteit. In 2019 zullen we met elkaar invulling en committment gaan geven aan het deltaplan en de prestatie indicatoren (KPI's) bepalen voor de regiegroep infranatuur.

Een toelichting op het deltaplan is gemaakt door de kwartiermakers en is hier te vinden:

De green deal infranatuur

De biodiversiteit in Nederland staat al jaren onder druk. Zo is het slecht gesteld met de bijen- en vlinderstand in Nederland en zijn de maatschappelijke gevolgen daarvan voor bijvoorbeeld de landbouw niet te overzien. Een goede biodiversiteit heeft dus naast een belang voor de leefomgeving ook economische waarde. Om deze reden zijn initiatieven die biodiversiteit bevorderen van groot belang. 23 organisaties doen al mee en werken aan verschillende projecten om de biodiversiteit te vergroten.

Nederland beschikt over een dicht netwerk aan infrastructuur: wegen, spoor- en hoogspanningslijnen en -kabels, leidingen, dijken en waterwegen. Deze bestaande infrastructuur is zeer geschikt om het Natuurnetwerk Nederland (voorheen de Ecologische Hoofdstructuur–EHS) en terreinen die verbonden zijn door infrastructuren te ondersteunen. Het doel van de green deal is om biodiversiteit vanzelfsprekend onderdeel te laten zijn in infrastructurele projecten.

23 hebben de Green Deal Infranatuur ondertekend om aan te geven hun kennis en ervaring in te zetten om biodiversiteit in hun eigen werkgebied vanzelfsprekender te maken.