Aanbesteden

 
 

Biodiversiteit in alle fasen van het werk

Hieronder staat een infographic die het proces van aanbesteden in beeld brengt. Het meekoppelen van biodiversiteit kan in alle fasen van het proces waarbij opdrachtgever en opdrachtnemer hun rol kunnen oppakken. De tweede praatplaat geeft een handreiking over waar je aan kunt denken als je biodiversiteit wilt koppelen in aanbesteding en contracten?