Wet- en regelgeving

 
 

In de praktijk zijn een aantal beleidsaspecten direct relevant voor infranatuur:

Nieuwe Natuurwet [under construction]

Hierin is de oude flora- en faunawet opgenomen.

Gedragscodes

Omgevingswet

De omgevingswet is een van de grootste wettelijke omvormingen die Nederland kent. Hierin worden ongeveer 27 verschillende wetten onder een wet gezet. Het doel is om processen te vereenvoudigen en vergunningen en ontheffingen efficienter te koppelen. In principe staat de implementatie gepland voor 2021. De omgevingswet gaat uit van omgevingsvisies en omgevingsplannen. Hierin zijn onderdelen als landschap, water, inrichting, nieuwe natuurwet en milieu opgenomen en vormen de basis voor biodiversiteit. Knelpunt: biodiversiteit is nog niet vanzelfsprekend gekoppeld in de omgevingswet: de green deal infranatuur wil hier concreet invulling aan gaan geven.

De infographics op het omgevingswijzerportaal helpen om de opzet van deze wet te doorgronden.

Handhaving van vergunningen

Natuur is dynamisch en groeit voor,  tijdens en na het project. Anderzijds moeten vergunningen te handhaven zijn. Knelpunt uit de praktijk: soms worden vaste waarden vastgelegd in de vergunning. Bijvoorbeeld het afwerken van grond in centimeters, het doorlaten van een debiet water in een duiker of een vaste oppervlakte aan habitat. In de praktijk kunnen deze waarden van dag tot dag verschillen als ze onder invloed staan van de natuur. 

Tip 1: Hou het einddoel in zicht en breng variabele waarden aan in de vergunning. Immers we willen voorkomen dat er bijvoorbeeld water opgepompt moet worden om het debiet te bereiken zoals vastgelegd in de vergunning.

Tip 2: Betrek specialisten zo vroeg mogelijk, ze kunnen inschatten waar de knelpunten ontstaan, maar ook waar flexibiliteit vereist is in het project.

Programmatische Aanpak Stikstof

[Under construction]